Truls Haugseth (39) syklet på heltid som proff i Rune Høydahls lag fram til sesongen 2008, men trappet ned elitesatsingen etter sesongen 2011-12. Nå er han trebarnspappa og fulltidsarbeidende, og en kløpper til å få maksimalt treningsutbytte fra minimalt med timegrunnlag.

Nøkkelen er disiplin og innsats
– Jeg får ikke trent hver dag lenger, og det blir lite av lange økter. Men derfor må jeg trene smartere og ha et konkret fokus for hver økt, sier Haugseth.

Annonse

Årets hovedmål var NM-gull i kross, og det innfridde han. Nå er det masters-VM i 2018 som blir det overordnede målet. Grunnlaget legges blant annet med hardøkter på rulla gjennom vinteren.

Hva er favoritt-rulleøkta?
– Jeg har to favorittøkter som jeg kjører fast, og begge er korte, fra en drøy time til halvannen time.

Den lengste økten består av lange drag med variasjon i belastningen, men alltid godt med belastning. Du skal kjenne at det er motstand i tråkket uansett om frekvensen er høy, altså 120 rpm eller mer, eller om farten går ned mot 40 rpm. Her kjører jeg fire-fem drag på 14 til 17 minutter hver, der det femte draget er et bonusdrag som jeg kjører hvis det er mer å hente. Mellom dragene har jeg to minutter pause, der jeg sykler det første minuttet med høy frekvens.

På den andre økta, som er litt kortere, pleier jeg å sykle to lange drag der jeg veksler mellom styrketråkk i fire minutter og høy frekvens i fire minutter, og det gjentar jeg tre ganger, slik at draget blir totalt 24 minutter langt. Mellom de to dragene er det to minutter pause.

 

Dette er sjuende del i en serie om rulleøkter. Følg med videre!

Les også: 
Ingrid Moe: Kadensdrag og terskelintervall
Jørgen Anmarkrud: Halvlange terskeløkter
Frode Jermstad: Langt, kort og fort på en gang
Sunniva Dring: Pyramideintervaller
Julie Solvang: Terskeldrag som oppvarming
Simen Smestad: Kort og hardt og ofte
Alice Grindheim: Ustrukturerte sweet spot-intervaller
Truls Haugseth: Rittsimulering
Fredrik Haraldseth: Antirulleøkta

Hvorfor liker du denne økta? 

– Man har begrenset tid som trebarnspappa. 

Hvorfor er denne økta nyttig? 
– Begge disse øktene simulerer hardkjør opp mot konkurranse-intensitet. I min konkurranseform er å kunne kjøre opp imot maks, så det gjør jeg hver gang jeg kjører denne økta. Så evaluerer jeg i etterkant hvilken grad jeg lykkes med det.

Hvor ofte kjører du denne økta? 
– Jeg kjører begge disse en gang i uka hele vinteren. 

Dette er økta

  • Hva: Økt 1 består av 4-5 drag på 14-17 minutter hver med varierende belastning (fra høy frekvens på 120 rpm eller mer, og styrketråkk ned mot 40 rpm. To minutter pause mellom dragene, derav ett minutt på høy frekvens.
    Økt 2 består av to lange drag på totalt 24 minutter hver. På hvert drag veksles det mellom fire minutter med høy frekvens og fire minutter styrketråkk. Dette gjentas tre ganger. Deretter to minutter pause før nytt drag med tre serie 4/4 minutter.
    Intensiteten skal ligge på rittbelastning for begge øktene.
  • Hvorfor er denne økta nyttig? Bidrar til å øke O2-opptaket og forbereder kroppen på konkurransebelastning.
  • Hvor ofte? Hver av dem en gang i uka
  • Totalt tidsforbruk: 70 til 90 minutter, inkludert 20 minutter oppvarming og 10 minutter nedkjøring