Intervalltrening på sykkel er både tidseffektivt og det mest effektive hvis du vil komme raskt i bedre form. 

Det er mange måter å trene intervaller på, og én oppskrift fungerer ikke nødvendigvis for alle.