Helt siden vinteren 2018 har forskerne ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer forsket på hvordan varmetrening påvirker prestasjonsevnen. 

Det var i utgangspunktet to ting de ville finne ut: Det ene var hvordan utøverne best kunne tilpasse seg klimaet de vil møte under OL i Tokyo, der det ventes ekstremt varme og fuktige forhold.