Erik Hægstad er en av utøverne som har vært med på hele varmeprosjektet i regi av Bent Rønnestad og forskerne ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer, både den første femukers-bolken vinteren 2018 og høstens utvidede prosjekt over åtte uker. 

Nå viser det seg at forskerne på Lillehammer kan ha funnet høydeeffekt i varmetrening. Det vil i så fall være en revolusjon innen utholdenhetsforskning