Det er flere ting som gjør forsering av kanter vanskelig. De kan være så høye at kranken slår nedi fjellet, de kan komme på toppen av en allerede vanskelig og bratt klatring og de kan ha en teknisk fortsettelse som gjør at du må holde koken også etter kanten. Oppover-høkket er terrengsyklingens hellige gral. Mestrer du dette, blir du alles helt på fellestur.

Vi valgte oss en kant som byr på alle utfordringene i en for å illustrere problemet og teknikken som skal til.  Bratt innkjøring, høy kant og teknisk utkjøring videre. 

Første bud er å komme frem til kanten med passe styrefart og i balanse. Sykkelen bør være i et egnet gir i det du kommer til kanten. For lett gir gjør at du lett blir stående på kanten uten fremdrift, mens for tungt gir gjør det vanskelig å komme i gang på oversiden. For litt skikkelig moment i tråkket, er det greit å bruke mellomskiva.