Det er flere ting som gjør forsering av kanter vanskelig. De kan være så høye at kranken slår nedi fjellet, de kan komme på toppen av en allerede vanskelig og bratt klatring og de kan ha en teknisk fortsettelse som gjør at du må holde koken også etter kanten. Oppover-høkket er terrengsyklingens hellige gral. Mestrer du dette, blir du alles helt på fellestur.

SPENN FRA: Løft forhjulet opp på kanten ved hjelp av vekforskyving bakover og et rykk i styret.
SPENN FRA: Løft forhjulet opp på kanten ved hjelp av vekforskyving bakover og et rykk i styret.