Professor Bent Rønnestad og hans kollegaer ved Høgskolen i Innlandet avdeling Lillehammer har tidligere vist at intervalløkter der man veksler mellom 30 sekunder hardt og 15 sekunder rolig innad i hvert drag gir bedre effekt enn tradisjonelle 5-minutterdrag med jevn belastning. 

Nå har Rønnestad og forskere ved Norges Idrettshøgskole bevist at også intensitetsbolker med harde 30/15-intervaller gir bedre effekt enn bolker med tradisjonelle 5-minutters drag.