Dette sier NOTS og IF Frøy om nasjonalpark i Østmarka

Søndag gikk fristen ut for å levere høringsuttalelser om nasjonalpark i Østmarka - dette sier sykkel-organisasjonene NOTS og IF Frøy.

Sist oppdatert: 17. januar 2023 kl 16.36
nasjonalpark østmarka sykling
KARAKTERISTISK: Svabergrygger som dette er noe av det som har gjort Østmarka til et av de mest populære områdene for sykling i Norge. Nå arbeides det med å gjøre store deler av området til nasjonalpark. Foto: Kristoffer H. Kippernes.
Lesetid: 2 minutter

Søndag 15. januar var fristen for å levere høringsuttalelser til det pågående arbeidet med nasjonalpark i Østmarka.

Nasjonalparken - og følgene den kan ha for syklister i hovedstaden i Norge har skapt mye engasjement i syklistenes rekker. Både norges største sykkelklubb IF Frøy og interesseorganisasjonen NOTS (Norsk Organisasjon or Terrengsykling) har vært kritiske.

Frøy på sin side har gått ut og ment at en nasjonalpark ikke bør etableres, mens NOTS har hatt en litt annen tilnærming.

Mot elsykkel-restriksjoner

Nå har begge organisasjonene levert høringsuttalelsene sine. Selv om det er noe forskjellig fokus i de to uttalelsene, reagerer både Frøy og NOTS på at sykler og elsykler ikke er sidestilt, og at sistnevnte rammes av restriksjoner.

NOTS på sin side, mener rettsutviklingen så langt ikke taler for at elsykler skal være forbudt, og viser blant annet til at elsykler ble tillatt på sti (2017), og at Markaloven i 2019 åpnet for elsykler:

«En slik gjennomgående endring i rettsoppfatningen og i de faktiske forholdene må også gjenspeiles i bestemmelsene for en ny nasjonalpark i Østmarka. Man kan ikke begynne med å innføre regler som allerede er utdaterte. Vi har nå noen års erfaring med bruk av el-sykkel i utmark generelt og i marka spesielt. NOTS har god kontakt med terrengsykkelmiljøet i Norge, og er ikke kjent med erfaringer som tilsier at det bør strammes inn på adgangen til å bruke el-sykkel på sti. Grunneiere har siden el-sykler ble tillatt i utmark i 2017 hatt mulighet til å gi lokale forbud, men NOTS er ikke kjent med et eneste aktivt forbud i Norge. Å innføre et forbud i Østmarka vil være et inngrep i en eksisterende og godt fungerende praksis som ikke kan forsvares ut fra en «føre var-tanke».»

Dette er saken

Forslagene til nasjonalpark:

  • Det foretrukne alternativet for nasjonalpark utgjør et totalt vernet areal på 73,4 km2. 19,3 km2 av de under friluftsvern og 54,0 km2 nasjonalpark. Da er det 150,4 km2 under Markalovens virkeområde som ikke er omfattet av vern.

  • Alternativ 2 er et forslag om en mindre nasjonalpark, mens alternativ 3 er et forslag om utvidelse av dagens naturreservat.

Vis mer

Begge aktørene nevner også folkehelseperspektivet, og spesielt Frøy har vært bekymret for sin mulighet til å drive med sykkeltrening- og arrangementer i klubben, og da spesielt for unge:

«Vi noterer oss også på side 44: «…,men heller utvikling av besøkssenter etc. med tilhørende infrastruktur i konsentrerte områder, for tilreisende med høyere betalingsvillighet» Dette sier det meste om forslaget om nasjonalpark. Barn og unge får redusert sin tilgang til å drive idrett i marka på bekostning av tilreisende turister med høyere betalingsvillighet.»

Publisert 17. januar 2023 kl 15.24
Sist oppdatert 17. januar 2023 kl 16.36
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen