Statsforvalterens forslag om nasjonalpark i Østmarka har skapt debatt og bekymring i sykkelmiljøet, da forslaget i utgangspunktet gjør stisykling forbudt i et større område.

Den norske turistforening (DNT) er Norges største friluftsorganisasjon med mer enn 300 000 medlemmer. De er på generelt grunnlag positive til sykling i Østmarka.