Som en konsekvens av stisyklingens stadige oppsving med økt slitasje på naturen, og interessekonflikter med turgåere ble Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) etablert i 2004.

For å ivareta terrengsyklistenes interesser så de behov for å øke bevisstheten til folk på flere områder, for uten regler har frie beviselig mennesker en tendens til å ta seg mer til rette enn vi egentlig har godt av.