Filmen ligger lenger ned i saken.

Nå som Aslak og Brage endelig har fått skværet opp etter teaser-episodens hendelse, kan de to endelig begynne å dele sykkelerfaringer igjen.