Nasjonalparken i Østmarka - gladmelding til el-syklister

Statsforvalteren har presentert sitt siste forslag til nasjonalpark i Østmarka - hvor flere av innspillene fra sykkelmiljøet har blitt hensyntatt.

Sist oppdatert: 24. mars 2023 kl 13.34
nasjonalpark østmarka
STI-ELDORADO: Prosessen med å jobbe fram nasjonalpark i Østmarka utenfor Oslo har engasjert sykkelmiljøet. Bilde fra Pionéren i Øsmarka. : Snorre Veggan
Lesetid: 3 minutter

22. mars publiserte Statsforvalteren i Oslo og Viken sin anbefaling til nasjonalpark i Østmarka.

Nasjonalparken har engasjert mange syklister, da Østmarka er et av de beste områdene for stisykling i Norge, og flere syklister bruker marka både til rekreasjon og trening.

Statsforvalteren skriver videre at engasjementet har vært stort rundt høringen, og de har mottatt 110 uttalelser.

Syklister har reagert på spesielt to punkter:

Dette er saken

Ordlyd om trening

Spesielt IF Frøy, ved daglig leder Jørn Michalsen, har vært kritisk til hvilke konsekvenser en nasjonalpark kan få for utøvelsen av sykling for flere hundre aktive syklister, og da spesielt barn og unge.

Ordlyden om organisert aktivitet er noe som trekkes fram av Statsforvalteren.

«Vi har i vår anbefaling klargjort at ordinære fellesturer, aktiviteter med familie og venner og organisert trening ikke vil regnes som organisert ferdsel eller større arrangement som er søknadspliktig i nasjonalparken. Det betyr at den ordinære daglige eller ukentlige bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter ikke begrenses av vernet.

Når det gjelder arrangementer, skal det et relativt høyt deltagerantall til før noe regnes som større arrangement som krever søknad (utenfor eksisterende naturreservat, sone A).»

nasjonalpark østmarka sykling
AKTIVITET: I anbefalingen skriver Statsforvalteren at ordinære turer med familie og venner, og organisert trening ikke skal regnes som organisert ferdsel. Foto: Snorre Veggan.

Sidestiller elsykler

Norsk Organisasjon for Terrengsykling har uttalt motstand mot forslaget som tidligere lå inne, hvor det var gjort restriksjoner på bruk av elsykler kontra sykler uten motor.

Dette er nå endret i Statsforvalterens forslag.

«Vi foreslår ingen begrensninger i retten til å sykle, utover det som i dag gjelder etter friluftslovens bestemmelser. Vi har videre anbefalt å sidestille vanlig sykkel og el-sykkel både i friluftslivsområdet og nasjonalparken. Det betyr at det er tillatt å bruke både vanlig sykkel og el-sykkel på veier og stier.

I dagens naturreservat (sone A) er det eksisterende forbudet mot sykling videreført.»

Flytter grenser

Blant de andre punktene i presentasjonen, trekkes det også frem at grensene for det foreslåtte vernet justeres noe (se kart).

«Vi har justert grensene for det foreslåtte friluftslivsområdet i vest, hvor vi anbefaler at grensene trekkes lenger fra byen og de mest brukte områdene. Samtidig som de mest brukte områdene i vest tas ut, støtter vi Oslo kommunes ønske om at det legges til områder til friluftslivsområdet som ligger i nordøst på kommunens eiendom.»

Hva skjer nå?

Prosessen mot nasjonalpark har pågått lenge, men er ennå ikke i mål. Nå går behandlingen videre, og Statsforvalteren skriver:

«Miljødirektoratet skal nå gå gjennom vår anbefaling, og gjøre sine vurderinger av forslaget. De skal så sende sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet innen 15. mai. En eventuell beslutning om vern i Østmarka tas av Kongen i statsråd.»

nasjonalpark østmarka
UNIK: Østmarka er bynær og byr på flotte natur- og friluftslivopplevelser. Foto: Snorre Veggan.
Publisert 24. mars 2023 kl 12.26
Sist oppdatert 24. mars 2023 kl 13.34
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen