På oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Oslo og Viken utarbeidet et forslag til nasjonalpark i Østmarka.

Det kan bli inngripende for de som trives på de mange stiene som ligger i Østmarka.