Før helgen ble det klart at regjeringen med Klima- og miljødepartementet i spissen foreslår å verne store deler av Østmarka som nasjonalpark. I den samme pressemeldingen ble det også pekt på "- At vi foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark betyr ikke at det blir slutt på slutt på skiløyper, bålbrenning, fiske, jakt eller stisykling der dette i dag er tillatt. Målet er at vi skal få plass til alt dette i de nye områdene som vernes" av Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Nå har jeg bare sett denne pressemeldingen, og ikke noe høringsdokument. Men på bakgrunn av signalene som kom fra Miljødirektoratet, var det sånn sett litt som forventet. Her legger regjeringen seg på den samme linjen. Vi føler vi har blitt lyttet til, men om det er våre samtaler med myndighetene eller andre faktorer som spiller inn, skal jeg ikke spekulere for mye i.