I januar la Statsforvalteren frem sin anbefaling til nasjonalpark i Østmarka, og forslaget var alarmerende lesning for stisykkelmiljøet, da det i utgangspunktet gjør sykling forbudt i deler av Østmarka.

Anbefalingen ble sendt videre til Miljødirektoratet for vurdering og nå har de kommet med sine innspill og kommentarer. Der kommer de med en klar melding rundt det potensielle sykkelforbudet.