– Det at så mange mennesker har og vil få glede av Østmarka, gjør at vernet har betydelig positive samfunnsvirkninger. Dette er bra for naturen og bra for folk, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding fra regjeringen.

Ministeren, med Klima- og miljødepartementet foreslår nå å verne store deler av Østmarka som nasjonalpark.