Siden midten av 2000-tallet har friluftsorganisasjonen Østmarkas Venner flere ganger ytret ønske om å begrense stisykling i Østmarka

Forslaget til nasjonalpark i Østmarka, som Statsforvalteren la frem tidligere i år, kan nå gjøre det ønsket til en realitet.