Denne forskriften opphever dagens forbud om elsykling på sti i området som omfattes av Markaloven, og åpner dermed opp for elsykling på sti i hele Oslomarka.

Se den store testen av elsykler for sti  

Annonse

Elsykler på stier i utmark ble tillatt ellers i landet i 2017, men Markaloven har til nå hatt egne bestemmelser som blant annet forbyr elsykling i utmark i Oslomarka og tilstøtende kommuner som omfattes av Markaloven. Men i mars vedtok Stortinget at Oslomarka er som andre marker.

 

Den nye forskriften som kom i dag åpner likevel for at kommunene kan begrense eller forby elsykling på stier i spesifikke områder eller i hele kommunen. Disse ferdselsrestriksjonene vil imidlertid komme etter hvert, og elsykling på sti i Oslomarka vil være lov inntil forbud eventuelt blir vedtatt. 

Les også:
Etter hvert kan du sykle med elsykkel på sti i Oslo 
NOTS i tvil om elsykler på sti