Etter hvert kan du sykle med elsykkel på sti i Oslo

OPPDATERT - Stortinget: Oslomarka er som andre marker.

Sist oppdatert: 28. mars 2019 kl 10.58
Nå er det lov å sykle med elsykkel på sti også i Oslomarka. Foto: Øyvind Aas
Nå er det lov å sykle med elsykkel på sti også i Oslomarka. Foto: Øyvind Aas
Lesetid: 4 minutter

Elsykling på sti i Oslomarka vil være lov inntil forbud eventuelt blir vedtatt. 

Tidligere i mars vedtok Stortinget innstillingen fra energi og miljøkomitéen om å endre Markaloven slik at det nå skal være tillatt med elsykling på stier i utmark også i Oslomarka. 

Ny paragraf 10 i markaloven skal lyde slik: 

Departementet kan gi forskrift om adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler. 

Les hele vedtaket 

Men det er fortsatt flere uker og noen formaliteter før elsyklistene kan legge ut på stitur.  

Opphever alle nåværende forbud
Lovendringen trer i kraft når den er sanksjonert av Kongen i statsråd. Da vil departementet gi en ny forskrift om bruk av elsykkel på sti i utmark i Oslomarka. Denne forskriften opphever dagens forbud om elsykling på sti i området som omfattes av Markaloven. 

– Dette betyr at reglene er som i dag, altså forbud mot å sykle med elsykkel på sti, inntil lovendringen er sanksjonert av Kongen i statsråd og departementet har gitt en slik forskrift. Dette vil etter planen skje om noen uker, sier Hege Feiring, som er seniorrådgiver i natur og friluftslivsseksjonen i naturforvaltningsavdelingen i Klima- og miljødepartementet. 

Elsykler på stier i utmark ble tillatt ellers i landet i 2017, men Markaloven har til nå hatt egne bestemmelser som blant annet forbyr elsykling i utmark i Oslomarka og tilstøtende kommuner som omfattes av Markaloven. 

 

Fritt fram i starten
Feiring bekrefter at den nye forskriften vil åpne opp for elsykling på sti i hele Oslomarka så snart den trer i kraft. Men forskriften åpner for at kommunene kan begrense eller forby elsykling på stier i spesifikke områder eller i hele kommunen. Disse ferdselsrestriksjonene vil imidlertid komme etter hvert. 

– Hvis kommunene vil forby elsykling i visse områder, så må de vedta nye forskrifter for dette i etterkant. Så i første omgang vil elsykling på sti være tillatt helt til noe annet er vedtatt, sier Feiring. 

Totalt er det 19 kommuner i Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka som omfattes av vedtaket. 

Frykter konflikt og slitasje
Oslo kommune, flere friluftsorganisasjoner og grunneiere var imot å slippe til elsykler på stier i utmark i Oslomarka. De frykter først og fremst flere konflikter mellom ulike brukergrupper og økt slitasje på naturen hvis det åpnes for å sykle med elsykler på stier.   

 

Kan bli komplisert for syklistene
Leder i NOTS, Lars Thomte, er ikke overrasket over at innstillingen ble vedtatt i tråd med regjeringens forslag, som kom i desember. 

– Vedtaket er som forventet. Vi forholder oss til de regler som enhver tid gjelder i de områdene vi befinner oss i. Det som blir mest interessant nå, er å se hvordan dette følges opp av de 19 kommunene som omfattes av markaloven. Det kan jo bli ganske utfordrende å forholde seg til hvor man eventuelt har lov til å el-sykle og hvor man ikke har lov, sier Thomte. 

 

Slik begrunnet politikerne vedtaket
Innstillingen som komitéen leverte til avstemming i Stortinget, er begrunnet med at komitéen har merket seg at Miljødirektoratet og friluftsorganisasjonene i sine synspunkter mener at et absolutt forbud mot bruk av elsykler i utmark er lite hensiktsmessig. Et absolutt forbud vil berøre områder der det ikke er knyttet miljømessige ulemper eller brukerkonflikter til bruk av elsykler, og der et forbud kan være til hinder for økt bruk av elsykler som et «grønt» framkomstmiddel. 

Les også: 
Vil endre markaloven 
Elsykkelens klimaeffekt 

Kan likevel forby elsykling
I innstillingen som ble vedtatt presiseres det imidlertid at det er nødvendig å ha mulighet til å regulere bruken av elsykler i utmark, og forskriftshjemmelen som ble vedtatt gir mulighet til dette på samme rettslige nivå som for resten av landet. 

Forskriften gir kommunen mulighet til å forby eller begrense bruken av elsykler, for eksempel slik at elsykler bare er tillatt på turveier eller andre traseer med grus eller annet fast dekke, både i større områder eller i hele kommunen. 

Publisert 26. mars 2019 kl 16.49
Sist oppdatert 28. mars 2019 kl 10.58
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen