Forvaltningen forbyr sykling der myndighetene vil åpne

Mens klimaministeren vil åpne for mer aktivitet i utmark, kommer det stadig nye tilrådinger om å forby stisykling.

Sist oppdatert: 11. mars 2016 kl 07.00
Breheimen Nasjonalparkstyre foreslår å kun tillate sykling på stier som er så tekniske at det i praksis utelukker sykling i nasjonalparken. Stikk i strid med politiske føringer. Foto: Wikimedia.org
Breheimen Nasjonalparkstyre foreslår å kun tillate sykling på stier som er så tekniske at det i praksis utelukker sykling i nasjonalparken. Stikk i strid med politiske føringer. Foto: Wikimedia.org
Lesetid: 4 minutter

Det er ikke bare synd for syklistene, men det er stikk i strid med klimaministerens føringer, og skjer like før Regjeringens nye friluftsmelding legges fram i dag. 

Så langt har friluftsloven bare sikret ferdsel til fots, med hest og på kjelke, og på tråsykkel på vei og opparbeidet sti. Nå blir det mer fart i skogen. I den nye friluftsmeldingen står det at: 

«Enhver kan ferdes i utmark uten bruk av motor når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» 

Det åpner i praksis for sykling med tråsykkel overalt i utmark så sant det skjer på hensynsfullt vis.

– Vi vil modernisere friluftslivet. Vi vil åpne for mer aktivitet. Vi vil fjerne all tvil om at det skal være lov med aktiviteter som fatbiking, kiting, paragliding og speedriding. I verneområder vil terrengsykling normalt bli tillatt, sier klimaminister Vidar Helgesen til VG torsdag.

Les også: Stisykling tar av på Jæren

Saken fortsetter under

Nonsfjellet på Ålgård - Foto Privat 1400x924
Jæren er blitt et nytt mekka for stisykling. Foto: Privat

Jæren er blitt et nytt mekka for stisykling. Foto: Lars Reiersen

NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.

  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.

  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

  • Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling

Følger ikke politiske føringer for friluftsliv
Vidar Gundersen i NOTS er oppgitt, for det er ikke dette som skjer i praksis. 

– Forvaltningsplan for Breheimen er ferdig utredet og sendt til miljødirektoratet for godkjenning, med tilrådning om lov å sykle kun på stier som i praksis stenger området for terrengsykling, sier han, og fortsetter: 

De stiene som foreslås tillatt for stisykling er av en slik karakter at stisykling vil være bortimot utelukket i nasjonalparken og tilgrensende verneområde. Det er stikk i strid med rådende føringer for stisykling, som går ut på at stisykling skal tillates i nasjonalparker og verneområder, sier Gundersen.  

Etter dagens bestemmelser er det forbudt å sykle i nasjonalparker med mindre det står i forvaltningsplanene for det aktuelle området at det er lov, og da vil de stiene det eventuelt er lov å sykle på være beskrevet i forvaltningsplanen. 

Burde vært åpnet for sykling
– Den tilrådingen som Breheimen Nasjonalparkstyre har sendt til miljødirektoratet for Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområde anbefaler et sett med stier som er så tekniske og vanskelige at tilrådningen i praksis utelukker sykling i Breheimen, sier Gundersen. 

Han trekker fram at et lokalt NOTS-medlem som er lommekjent i det aktuelle området har foreslått et utvalg stier i Breheimen som er veldig fine å sykle på, og som vil være bærekraftige med ferdsel på sykkel. Disse var detaljert beskrevet og forsvart i hans skriftlige innspill til høringen om forvaltningsplanen. Disse ble ikke tatt til etterretning i fylkesmannens tilråding, der kun de ekstremt tekniske stiene er foreslått tillatt for sykling, sier Gundersen. 

– I praksis innebærer denne forvaltningsplanen at man ikke vil ha terrengsykling i området, sier Gundersen, som trekker fram denne forvaltningsplanen som ett av flere eksempler på en trend NOTS er lite begeistret for. 

– Denne saken synliggjør at vi har et forvaltningssystem som holder igjen for å åpne flere stier for terrengsykling, forklarer Gundersen. 

– Vi i NOTS har ikke blitt kontaktet i prosessen. Det er ingen som har spurt oss om å vurdere de konkrete stiene som foreslås i forvaltningsplanen. Og vi er litt provosert over at den enveiskommunikasjonen som råder, sier Gundersen, som er mest oppgitt over at Breheimen-saken ikke er enestående. 

Les også: NOTS kan miste halve slagkraften

Saken fortsetter under

Øyer fjellet - Ole Wattne 1400x924
Sykling i Øyerfjellet. Foto: Ole Wattne

Øyerfjellet er et yndet område for stisykling. Foto: Ole Wattne

Unødvendige sykkelforbud
Gundersen forteller at det ikke er lenge siden det kom tilrådninger for åtte verneområde som etterslep på tidligere vedtak om verning der sykling i unødvendig grad var foreslått forbudt. 

– Disse tilrådningene seiler gjennom uten at departementene endrer ordlyden i forskriftene. Det gjaldt blant annet et område i Odalen, der nåværende forskrift har ikke forbud mot sykling. Men i fylkesmannens utvidelse av forskriften er det fullt forbud for sykling på alle stiene i det aktuelle området, sier Gundersen. 

– Føringen fra politikerne er at vi ønsker å åpne for sykling i naturreservat, men i mange av sakene som behandles så pusher fylkesmennene for forbud mot sykling. Vi har et gammelt regelverk og gamle retningslinjer i forvaltningen, og en del hardnakkede miljøvernerne, sier Gundersen. 

Les også: Har du fettvett?

Søker lokalkjente terrengsyklister
– NOTS vil klage på denne tilrådningen, og vi ønsker kontakt med lokalkjente terrengsyklister, sier Gundersen.  

Lokalkjente ressurspersoner er helt avgjørende for at NOTS skal kunne jobbe for terrengsyklistenes rettigheter og muligheter til å ferdes i naturen, sier han. 

Les også: NOTS skal utrette mye i 2016

Papirarbeid NOTS - Foto NOTS 1400x924
Forvaltningsplaner og politiske føringer er ikke alltid sammenfallende, og fører til at mange områder stenges for sykling. Det gjør Vidar Gundersen i NOTS oppgitt. Foto: NOTS

Forvaltningsplaner og politiske føringer er ikke alltid sammenfallende, og fører til at mange områder stenges for sykling. Det gjør Vidar Gundersen i NOTS oppgitt. Foto: NOTS

Publisert 11. mars 2016 kl 07.00
Sist oppdatert 11. mars 2016 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen