Prosjektet ledes av forskere ved universitetet i Toronto i Canada. De har invitert forskere ved utvalgte universiteter i andre land til å delta i studien og bidra til å rekruttere syklister til prosjektet.  

Professor Bent Rønnestad ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer er prosjektleder for den norske delen av studien.