Sveits er dekket med fjell.

Ja, i alle fall godt over halvparten av landet.