Farten øker etter hvert som det blir brattere. Flyten fra stien merkes i hele kroppen og kumøkka spruter fra Marcus sitt bakdekk.