/ Europa

Chamonix

Sted: Et fransk, fjellrikt dalføre like ved grensa til SveitsTid: Rundt 24 timers biltur fra Oslo, vi dro dit tidlig på høstenFasit: Et eldorado for alle som elsker hard, teknisk stikjøring

Sist oppdatert: 26. februar 2002 kl 10.31
Lesetid: 14 minutter

Jeg sitter i en ti år gammelToyota Corolla. Vi er på vei fra Oslonedover Autobahn gjennomTyskland. Vi har to sykler på taket, og jegdrømmer omhalvmeterbrede stier som skjærer seg inn i fjellsidene. Serfor megkilometer etter kilometer med leken singletrack over steinerogrøtter, med dalbunnen og teltet vårt et sted langt der nedeundeross. Og jeg tenker "ahhh, dette blir bare superdupert".

Dagen etter står jeg og titter ned på dalbunnen med teltetvårt, etsted langt der nede under oss. Foran meg ser jeghalvmeterbrede stiersom skjærer seg inn i fjellsidene. Kilometeretter kilometer medleken singletrack over steiner og røtter. Vi eri Chamonix. Jeg klypermeg i armen. Og jeg tenker "ahhh, dette erbare superdupert".

 Siden vi hoppet av av taubanen på totusen meters høyde for etdrøyt kvarter siden, har vi lagt bak osskanskje to kilometer medsmal, kronglete sti som sikk-sakkernedover den bratte dalsiden. Detførste partiet er som skåret ned itorva, bommer du på sporet kan duspise gress i brattere skråningerenn du har godt av. Nå er stien gåttinn i granskogen som klerfjellet under Planpraz-platået. Rett undeross ligger Chamonixsentrum, og det er fortsatt langt igjen før stienslutter og dumpeross på en grusvei tusen høydemeter under starten.

 Gjennomsving etter sving bukter den snaut meterbrede traséen segnedgjennom granskogen. Underlaget er tørt og fast, steinene erakkuratså store at du kan kjøre fort over dem eller fort rundtdem,røttene ligger slik til at du nesten klarer å ta dem allehvisforhjulet for en gangs skyld lystrer telepatien tilfulle. Svingene erså krappe at du garantert lærer akkurat hvorlangt det er mulig å leneseg innover uten å glippe balansen. Og islikt terreng er du garantertfartsfølelse selv uten å kjøreidiot-fort.

 Som sagt: Superdupert.

 Ikke alt varlike bra av det vi prøvde ut i løpet av fem dager iChamonix. Vivar der for å prøve oss fram på stiene som så best ut påkartet, vispurte oss for blant kjentfolk og fikk enkelte råd - mengikklikevel på enkelte bomturer. De var likevelunntakene:Høydepunktene var langt flere, og mer enn gode nok tilat vi varmtanbefaler en utflukt til den franske fjelldalen. Menla oss ikkekaste bort tida med snikksnakk. Her er vår guide tilvåre besteopplevelser i fjellene rundt Chamonix.

Stienevi kjørte

  • Planpraz -Chamonix sentrum:Ta grunnfag i varming av bremseklosser pådenne singletrackfesten ned gjennombarskogen. [Mer]

  • Planpraz - LeFlegere:Episk stikjøring med skrekkinngytende og storslagenutsikt, lettkjørt moro for deguten høydeskrekk. [Mer]

  • Le Flegere -Argentiere:En perle av en steinete ferdighetsprøve i tekniskstikjøring ned gjennom tettskogsterreng. [Mer]

  • Argentiere -Chamonix langs elva:Rask fartsetappe på brede stier, ypperligfor underholdende dogfights utenom rushtida.[Mer]

  • Col de Balme -Vallorcine:Begynner med fantastisk utsikt og rask sti - enderi smalt, bratt og litt forbremsepliktig terreng. [Mer]

  • Brevent -Merlet:Fantastisk spektakulære partier i høyfjellet, men littfor mye ukjørbart ibratthellingene lenger ned. [Mer]

  • Merlet - lesGaillands:Rask og svært underholdende sti, først smal ogsteinete - så meråpent og dosert. [Mer]

Planpraz - Chamonixsentrum

- Ta grunnfag i varming av bremseklosser pådenne singletrackfesten som sikksakker segned gjennombarskogen.

Start og mål: Begynner ved fjellstuaoverfor Planpraz på 2000 moh, går gjennom skogenog ned tilChamonix på 1000 moh. Varer omkring 20 minutter vednon-stop-sykling.

Opplevelsen: Fullkonsentrasjon absolutt hele veien, stien går nærmest somenslalåmløype med hårnålssvinger ned gjennom granskogen, og kreveralt du har av balansei de trangeste vendingene. Du trenger ikkekjøre fort for å ha det gøy her, men du erhelt nødt til å sjekkebremsene og tøye ut bremsefingrene før du begynner - siden dumeden del flaks kan kjøre non-stop hele veien ned. Underlaget er fast ogfint med akkurat passe mange røtter, stibredden veksler mellom 30cm øverst og snauthalvannen meter på de raskestepartiene.

Kjøreruten: Gå av heisen på Planpraz, følggrusveien bratt oppover mot venstre. Oppe påflata finner du ensmal sti som tar av rett til venstre og nedovergrasbakken. Denkrysser ned et svært bratt parti, før du kommer nedtil en grusvei. Følg grusveien noenfå svinger nedover, ta så avved en skiltet sti ned til venstre iretninggondoltraseen. Etter et relativt slakt parti med myestein og røtter, vender stien nedover ogsikksakker seg nedoverhelt til den ender på grusveien like overfor startenavgondolbanen.

Planpraz - LeFlegere

- Episk stikjøring med skrekkinngytendeog storslagen utsikt, lettkjørt moro for degutenhøydeskrekk.

Start og mål: Begynner ved fjellstuaoverfor Planpraz på 2000 moh, slynger seg langsfjellsiden bort tilChalet de la Flegere på 1877 moh.

Opplevelsen: Hergjelder det å gjøre en ting av gangen: Den som vilbeundrepanoramautsikten ned mot dalbunnen samtidig som han nyterde raske, smale stienerisikerer å havne adskillig nærmeredalbunnen enn beregnet. Jeg kan ikke huske sist jegfikk anfall avhøydeskrekk om bord på en sykkel...Men stien er fin, det er et parkronglete partier som krever bæring - men ellers erdette encruiserute, en slags myk oppvarming til hardkjøret ned tilArgentiere.

Kjøreruten: Gå av heisen på Planpraz,følg grusveien bratt oppover mot venstre. Hundremeter ovenforfjellstua tar du grusveien nedover noen svinger, til du ser inngangentilen smal sti som går rett bort gjennom ura. Denne stien kan dufølge hele veien til LaFlegere. Et par partier krever bæring (etpar minutter opp på en liten åsrygg, noenmeter ned de bratteste ogsmaleste kneikene) og et par steder valgte vi å trillesyklene pågrunn av ren høydeskrekk: Stien går stedvis skåret inn i fjellsida ogharved et par anledninger fritt fall på utsida. Du eradvart.

Le Flegere -Argentiere

- Steinete ferdighetsprøve i tekniskstikjøring ned gjennom tett skogsterreng

Start ogmål: Begynner ved til Chalet de la Flegere på 1877 moh, gårgjennom skogen nedtil Argentiere på 1244moh.

Opplevelsen: O mildeljos. Etter noen steinete og krappe svinger innledningsvisjevnerstrekningen seg mer ut, men det blir aldri kjedelig: Etflott terreng, underholdende hindringer og muligheten til å holdejevnt tempo gjørstien til en ren smileautomat for deg som likerteknisk stikjøring. Den halvdunkle atmosfæren inne i den tetteskogvegetasjonen bidrar også til enopplevelse du neppe glemmer meddet første.Den første halvdelen av denne turen traversererfjellsida i en lang, slak helling - enypperlig oppvarming til denavsluttende utforkjøringen, som byr på utfordringer av noegroverekaliber.

Steinene er flere og større, og fra 1450 meterog ned til Argentiere krevde traséenhundre prosent og vel så detav både mental konsentrasjon og teknisk gaffelvandring.Stien ersom oftest en god meter i bredden - men relativt voksne steiner levnerikkeflust av sporvalg å ta av. Det er slitsomt, men først ogfremst usannsynlig morsomt.Ukas beste, synes vi.Og det sierikke lite.

Kjøreruten: Førstrusler du opp den bratte bakken rett forbi fjellstua, for derfraåpeile deg inn på stolheistraseen som kommer opp fra høyre, altsånordøst. For å kommened til stien videre må du følge denne heisen- Télésiège de la Trappe - noen få hundremeter nedover, helt tildu ser en sti som tar av inn i skogen til venstre. Denne fjellsidahar mange stimuligheter, og for å hindre misforståelser referererviher til kart 3630 OT - "Chamonix Massif du Mont Blanc", fraInstitut GeographiqueNational.

På dette kartet serdu at stien krysser heisen der du skal ta av, og like etterpådelerden seg i to. Vi dro her til høyre nedover i fjellsida, ikkebortover Tour de MontBlanc.

Det gjelder å følge medpå kartet videre også: På det neste markerte stikrysset på1579meters høyde, skal du ta til venstre og holde høyden bortoveri fjellsida et godtstykke. I neste kryss på 1519 meter holder dulett til høyre og rett fram, ikke oppoveri fjellet langs stien tilvenstre.Så er det bare ett stikryss igjen, på 1437 meter - der detnok en gang gjelder å holdestyret i midtposisjon og fortsettenedover den siste strekningen mot Argentiere.

Argentiere - Chamonix langselva

- Rask fartsetappe på brede stier, ypperligfor underholdende dogfights utenom rushtida

Start ogmål: Begynner i Argentiere 1244 moh, følger elva langs dalbunnentil Chamonixpå 1000 moh.

Opplevelsen: Vibrukte denne strekningen som transportetappe tilbake til teltetiChamonix på kveldstid, og koste oss stort på lettkjørt og rasksti i lett kupertterreng.Ingen stor utfordring teknisk settmed jevnt og kompakt underlag, men fin avkobling forslitnesyklister som vil ha med seg så mye sommulig.

Kjøreruten: Følg hovedveien fra Argentierenedover mot Chamonix, og forlat denumiddelbart før den krysserelva ved les Chosalets. Herfra følger du bare stien som gårtettved elveløpet i fire-fem kilometer, helt til du krysser elva ved engolfbane på1065 meters høyde. Da er moroa over, og du må følgeveien inn til byen igjen.

Col de Balme -Vallorcine

- Begynner med fantastisk utsikt og rask sti- ender i smalt, bratt og litt forbremsepliktigterreng

Start og mål: Begynner på fjelltoppen Colde Balme, går ned gjennom snaufjell og skogtil dalbunnen på 1260meter.

Opplevelsen: Dette vardet vi trodde skulle bli drømmestien, men som ikke blenoeninnertier likevel: I det åpne landskapet på toppen er detbrede stier med helt slett,hardpakket jordunderlag, som etterhvert går over i en serie hårnålssvinger medinnlagte, hopp-baretverrgrøfter.

Nede i skogen ble stien etter hvert littfor smal og bratt i forhold til grepet detgrasfylte underlaget bødpå. Dermed endte vi opp med å kjøre kylling-style med bremseneinnei 90 prosent av tida. Men for all del: Hvis du absolutt vil kjennehvordan detføles å kjøre virkelig smal sti i en delvis stupbratt,tettvokst fjellside er det bareå sette utfor. Du er hervedadvart. Vi anbefaler å kjøre første etappe og heller prøveut andreløsninger videre fra Chalets de Balme, for eksempel over MontagnedesPosettes.

Kjøreruten: Viljestyrken varruinert etter en uke i gondol, så vi tok simpelthenstolheisen tiltopps fra Le Tour. Vil du sykle oppover en drøy times tid, ermulighetenabsolutt til stede her.Fra heisens endestasjon gårdet en fin gangsti til venstre bortover til fjellstuapåtoppen. Der står du praktisk talt på grensa til Sveits, medstorslagen utsikt i alleretninger.

Vi tok retning rettvest, på den brede og velbrukte stien som strekker seg bortoverpåtvers av den gresskledte fjellsida.Etter en snau kilometervender den brattere nedover mot et seterbruk som på kartetkallesChalets de Balme. Vi tok av ned til høyre noen hundre meter før setra,og fulgtegrusveien ned mot Vallorcine.

Etter enkilometer på grusveien tar en sti av ned til venstre, på 1832 metershøyde.Den er det bare å følge hele veien ned til dalbunnen og detlille tettstedet le Buet.Derfra syklet vi oppover i tre surekilometer til Tre-le-Champ, der vi haddeparkertCorollaen.

Brevent - Merlet

-Fantastisk spektakulære partier i høyfjellet, men litt for myeukjørbart ibratthellingene lenger ned

Start ogmål: Begynner på fjelltoppen le Brevent 2525 moh, går viafjellstua Ble Lachatpå 2136 og videre ned fjellsiden tilturisthytta Merlet på 1563 moh.

Opplevelsen: Enspektakulær rute, som viste seg å stikke flere kjepper i hjulene ennvisatte pris på. Den første kilometeren ned fra toppen går i endiger steinrøys, der deter teknisk mulig å sykle i lavt ogforsiktig tempo med til dels høy vanskelighetsgrad.Så blir detadskillig festligere, det er en heftig følelse å sykle på toppen avensåpass høy og bratt fjellvegg, og jo nærmere Ble Lachat dukommer, jo bedre blir stien:Mindre stein og mer jord, mer kjøringog langt færre bæremeter. Fra Ble Lachat valgtevi stien Tour deMont Blanc ned til Merlet. Det ble fort vrient, og det fortsattelikevanskelig: Partier som ser ut som barnemat ovenfra viste seg åvære for steinete ogkronglete, det ble mye av-og-på og bæring heltned til en elvekryssing på 1690 meter.Derfra og ned til Merlet bledet mer typisk skogsterreng, riktignok med en del slemmepartier ogmye røtter, men tilstrekkelig kjørbart til at vi følte oss somsyklisterigjen.Ville vi gjort det igjen? Neppe.Er det gøyå ha gjort det? Definitivt.

Kjøreruten: Du går avgondolen på Brevent, mister pusten av utsikten - og finnersåstiens begynnelse på baksiden og nedover til venstre. Herfra gårstien uten avstikkerehelt til du kan velge rett fram og litt mothøyre til Aiguillette des Houches, ellerned til venstre mot hyttaBle Lachat og Chamonix. Det siste er riktig valg. Frahyttafortsatte vi ned stien som går ned dalføret på høyre hånd motvest, og som går utenkryss helt ned til turisthyttaMerlet.

Merlet - lesGaillands

- Rask og svært underholdende sti, førstsmal og steinete - så mer åpent og dosert

Start ogmål: Begynner ved turisthytte 1563 moh, går gjennom skogen tildalbunnen på1000 moh.

Opplevelsen: Dette eren godbit! Den åpner med en aldeles nydelig strekning mednoemindre stein som lett kan hoppes eller rundes med kvikkesporvalg. Noe av det nydeligeligger i den perfekte hellingen, deter ikke bratt nedover - men det er akkurat nok tilat du lett kanholde et inspirerende tempo uten å slite nevneverdig. Her er detflustav smiles per hour!Når stien så vender nedover til lesGaillands, blir det om mulig enda bedre: Her erstien spesialsyddfor terrengsykling, med doseringer og fete kuler innebygget ienheftig svingende utforkjøring. Stedvis er det bygget opp med noebark, uten atunderlaget blir sugende eller glatt av den grunn. Pådenne strekningen er sjansen for åtreffe fotturister langt mindre,noe som betyr at du fritt kan slippe opp bremsen og sehvor myetiltro du har til sideknastene på dekkene dine...Morsommere ennPlaystation. Mye, mye morsommere.

Kjøreruten:Vi kom til startpunktet fra oversiden, uten at det er å anbefale (serutaBrevent - Merlet). Andre syklister anbefalte oss den slagnelandevei-løsningen for åkomme til Merlet: Du sykler de sjukilometrene bort til nabobyen Les Houches, krysserelva og leggerav gårde opp til le Coupeau-området. På 1265 meters høyde tar enmindrevei av mot høyre, den leder deg helt fram til Merlet, derden for sikkerhets skyldstopper.Derfra skal du ned stien somslipper seg til høyre ned skråningen mot et lite dalførelike østfor Merlet.Derrfra følger du stien bortover, og fortsetter vidererett fram forbi to avstikkerened mot dalbunnen. Først etter nestento kilometer og to bekkekryssinger skal dunedover, på stien somender i les Gaillands. Når du er kommet til bunns der, følgerduenkelt elva tilbake til Chamonix.

Praktiske rådfor deg som vil til Chamonix

 Vi kjørte Oslo - Helsingborg - Øresundbroen -Rødbyhavn - Puttgarten - Frankfurt -Basel - Montreux - Chamonix ogbrukte 22 timer på de 200 kilometrene i en ToyotaCorolla 1.6 XLifra 1990. Snittforbruket ble nøyaktig 1 liter pr mil (med tunghøyrefotog to sykler på taket i 150-kroners stativer fraBilvarehuset). Med en tenkt bensinprispå 9,50 pr liter koster detda 3990 kroner å kjøre 420 mil. Ikke verst. Vi kjørte somnevnt Øresundsbroen og ferga mellom Rødbyhavn og Puttgartenbeggeveier. Brua kostet 230 danske kroner pr passering, båtenkostet 310 danske kroner hvervei.Altså 1080 danske kronertur/retur for begge deler, for deg helt uten kalkulator. For åkjøre på sveitsiske motorveier må du kjøpe en årsoblat pågrensestasjonen. Denkoster 275 kroner. Vi bodde i telt påcamping Ille des Barratts, etter å ha booket plass noen dagerpåforhånd via telefon +33 450 535 144. To personer med etttelt og en bil kostet 135 norske kroner pr natt, da er etprimadusj- og toalettanlegg til disposisjon.(Stor takk tilcampingverten som villig lånte bort drillen da gaffelkrona påvårManitou Mach 5-gaffel ble ugrei og måtte modifiseres).Vi tok taubane opp til de fleste utgangspunktene. Alle kabinene haroppheng forsykler på utsiden og koster 75 -120 kroner pr tur foren person med sykkel. Banen fraChamonix opp til Brevent kostet 75kroner. Den beste sykkelsjappa heter Zero G og ligger i endenav hovedgata på 134 Ave Ravanelle Rouge, fem minutters sykkelturunna campingen. Du kan ringe dem på +33 4 50 53 5844, men ta medredskap og reservedeler selv - utvalget der nede erbegrenset. Den beste kolonialforretningen er etter vårtskjønn Super U, som ligger et stykkelengre bort i sammegate. Sportsbutikker vrimler det av i byen, en av demerserviceinnstilte kan du sjekke ut på www.cham3s.com Husk at defleste bussene i Chamonix dessverre nekter å ta med sykler.Det går an å leie en terrengsykkelguide. Vi gjorde det. Vi ba om å fåutfordrendekjøring, og fikk en langdryg og kjedelig tur i altforenkelt terreng. Det betalte vialtså 600 kroner for. Ikke gjørdet. Bruk terrengsykkel.no's stiguide istedet.Fra 1. juli til 31. august vrimler det avfotturister i Chamonix. Akkurat som osselsker de terrenget ogstiene her, og takket være enkelte tilfeller av idiotsyklingifjellene er de fleste av gromstiene blitt forbudt forterrengsyklister i denneperioden. De lovlige stiene fordisse åtte ukene er markert på et heller stusslig kart som delesuthos Turistinformasjonen: "Itinéraires autorisés aux vélos toutterrain". De flestefotturistene legger tidlig av gårde, og fraklokka tre-fire på ettermiddagen begynnerdet å bli stille påstiene i dalen. Da er det fortsatt flere timer igjen medgodtdagslys. Dette til orientering.http://www.chamonix.net/english/mtb/tmb_biking.htm-Her ligger et turforslag til en fire dagers tur rundt MontBlanc,med link til andre turer i de ulike områdene rundtChamonix. Enkelteturer betegnes som tøffe og kun for erfarnesyklister, men handlerbare om dårlige grusveier - som turene nedfra Planpraz ogFlegere. Andre igjen ser noe mer lovende ut, utenat vi har prøvd utanbefalingene. Dette nettstedet har ogsåfyldige lister over sengerog spisesteder. http://www.chamonix.com/accueilE.php3-Greit for å sjekke værvarsel, soloppgang og solnedgang -plussadresser og telefonnumre. Men ikke stort mer. http://www.chamonixleguide.com/chamonix/rubriques/cartes.de.chamonix.htm- For deg som lurer på hvor i all verdendette stedet ligger. http://www.mbmb.co.uk/chamonix/chamonix.html-Hvis du vil ha en fiks ferdig tur arrangert av noenengelskmenn. Reiseruten kan planlegges med Michelinsruteplanlegger.

Publisert 1. august 2001 kl 00.00
Sist oppdatert 26. februar 2002 kl 10.31
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen