Norsk institutt for naturforskning (NINA) er i gang med et flerdelt prosjekt som skal bygge videre på den mye siterte NINA-studien fra 2016. I den forrige rapporten der forskerne slo fast at det er mengden bruk som sliter på stiene, og at det ikke kunne påvises for at sykling sliter mer på naturen en fottrafikk.

Se fakta om NINA nederst i saken