For mange har COVID-19 satt livet på vent. Det er usikre tider og ingen vet hva som kan skje i framtiden. Plutselig blir planene du har lagt umulig å gjennomføre, og som syklist begynner du kanskje å se mørkt på den kommende sykkelsesongen.