Å bytte pedaler er en av de enkleste mekaniske tingene du kan gjøre på sykkelen. Det er bare to gjenstander som skal skrus fast i sykkelen. Likevel er det fullt mulig å gjøre feil, av en enkelt grunn. På venstre krankarm er det links-gjenger. Links-gjenger vil si at man skrus motsatt vei av det man vanligvis gjør, for å stramme pedalen (eller skruen om man vil). I omtrent alle andre tilfeller er du sikkert vant til å skru en skrue med klokka for å stramme, men akkurat i dette tilfellet er det motsatt. Hvorfor det er slik, skal vi komme tilbake til.