Følelsen der du og sykkelen føles som én velfungerende maskin med samme ambisiøse mål, og felles ønske om suksess. Den følelsen er det mange av oss som søker.

Vi ønsker å føle at sykkelen er en forlengelse av oss, og at den gir oss større selvtillit og mestring, snarere enn at den er en stor metallgjenstand som er i veien når ting drar seg til i terrenget.