Franske Time har laget terrengklikkpedaler siden midten av nittitallet.

Utformingen av pedalene har vært tilnærmet uforandret i hele perioden.