Selv om sykler er ganske høyteknologiske gjenstander er de fleste justeringer og reparasjoner mulig å gjøre selv. En del operasjoner på sykkelen krever dog noe spesialverktøy. 

Du bør lære deg en del operasjoner selv og skaffe deg verktøyet som må til.