Filmen ligger lenger ned i saken.

Det er mange følgefeil som forplanter seg ved en feilinnstilt cockpit. Grunnposisjonen din avhenger nemlig helt av at styret og alt som er festet til styret sitter der det skal. Og for å ta et lite kontrollspørsmål, før du titter på filmen... Hvor mange fingre bremser du med?