En skal ikke alltid la førsteinntrykket bli stående, og dette verktøyet er et godt eksempel på det. 

Crank Brothers har alltid vektlagt design sammen med funksjonalitet.