Det verserer mange meninger om hvordan en sykkel skal vaskes. Ikke like mange om hvor og hvordan smøringen skal gjøres. Følg med!

Vask og smøring av sykkel