Filmen ligger lenger ned i saken

Programleder og sykkelekspert Aslak Mørstad er i det nostalgiske hjørnet, og tryllet frem fire klassiske sykler fra 80- og 90-tallet. En av dem er faktisk så fin at den ikke ble brukt i dette eksperimentet (Ritchey P-21).