Åstaelva ved Øyerfjellet, en vindfull og småsur dag tidlig i juli.  

En halvgammel gubbe på rundbanesykkel og en ungdom på stisykkel står og psyker seg opp. Vi skal ut på en stisykkelrunde på stier vi ikke kjenner, men som vi er rimelig sikre på er lite brukt.