For å utløse de ni millionene fra Sparebanken Nord-Norges samfunnsfond Samfunnsløftet måtte det registreres 1800 turer på prosjektets QR-kodeboks innen 25.mars. 

QR-boksen ble satt ut i januar og har forflyttet seg mellom lokale turmål. Samfunnsløftet har betalt 5000 kroner til Harstad Bike Park for hver tur som ble registrert, og i løpet av seks dager var altså utbetalingen på ni millioner kroner sikret.