Sparebanken Nord-Norge har nylig tildelt Harstad Bike Park ni millioner kroner, og det betyr at hele parkens byggetrinn to kan ferdigstilles i år. 

Finansieringsplanen for sykkelparken i Harstad er allerede på plass og godkjent i kommunen.