– Sykkelsatsingen i Trysil har vært en stor suksess

Ny rapport viser at sykkelsatsingen i Trysil har positive ringvirkninger for utviklingen i hele kommunen.

Sist oppdatert: 29. mai 2019 kl 12.04
Sykkelsatsingen i Trysil har bidratt til å skape arbeidsplasser og utvikling i hele kommunen. Foto: Hans Martin Nysæter
Sykkelsatsingen i Trysil har bidratt til å skape arbeidsplasser og utvikling i hele kommunen. Foto: Hans Martin Nysæter
Lesetid: 2 minutter

Klar sammenheng mellom Trysils sykkelsatsing og vekst i antall arbeidsplasser og bostedsattraktivitet, i følge rapporten fra Telemarksforsking. 

Sykkelsatsingen i Trysil startet i 2014. Siden 2016 har kommunen hatt befolkningsvekst og økt tilflytting hvert år, og nå får Trysil skryt fra Fylkeskommunen, som har vært en aktiv pådriver for sykkelutviklingen i Trysil og bestilte evalueringen av sykkelsatsingen i Trysil fra Telemarksforskning. 

– Vi har valgt å satse tungt i Trysil, der vi er med og tar en del av risikoen og legger til rette for vekst. Vi har blant annet bevilget fire millioner til Trysils satsing på stisykling. Dette er et prosjekt som er godt eksempel på offentlig-privat samarbeid der våre virkemidler utløser virkemidler fra både Trysil kommune og næringslivet, sier fylkesråd Thomas Breen under fremleggingen av rapporten på mandag.

Les også: Åpnet nytt stisenter i Nordfjord 

– Hovedkonklusjonen fra rapporten er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene, og det har vært spesielt god vekst i antall lønnsmottakere på̊ sommerstid. Jeg tør påstå at satsningen også har skapt en optimisme til å investere i andre aktiviteter, og vi ser at det er en vekst i flere bransjer, som for eksempel i bygg- og anleggsbransjen. Dette har bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling, sier Breen.

Se vår store guide til stisykling i Trysil 

Dette sier rapporten:

  • Trysil har hatt en god omsetningsvekst i besøksnæringene; bransjene aktivitet, overnatting og servering har en vekst i omsetningen på om lag 50 prosent, mens handel har cirka fem prosent, noe som er mye. 

  • Det har vært en økning i kommersielle gjestedøgn på 80 prosent, eller litt i underkant av 50.000 i antall, fra 2013-2018. 

  • Sammenlignet med ni andre kommuner som er store vinterdestinasjoner, har Trysil samlet sett hatt den beste utviklingen. 

Saken fortsetter under

Miss Piggy er en av stiene som ble åpnet i Gullia i fjor. Foto: Fredrik Otterstad
Miss Piggy er en av stiene som ble åpnet i Gullia i fjor. Foto: Fredrik Otterstad

Bevisst satsing
At Trysil lykkes, er ikke tilfeldig, mener Gudrun Sanaker Lohne, som er daglig leder i Destinasjon Trysil. 

– I 2012 vedtok vi en felles reiselivsstrategi, som nettopp løfter frem fellesprosjekter som idrett- og sykkelsatsingen, samt målsettingen om å øke den lokale verdiskapingen i hytteutviklingen og heve bevisstheten om å bruke lokal arbeidskraft. Det er gledelig å se at felles innsats gir resultater, sier Lohne.

Hun er samtidig klar på at rapporten ikke skal bli noen sovepute for Trysil. 

– Vi må ikke tro vi er ferdig nå. Dette er bare starten. Skal vi nå de målene vi har satt oss om å skape flere helårs arbeidsplasser og økt tilflytting, må vi fortsette sykkelutviklingen. Det er mange destinasjoner i Skandinavia som har startet liknende prosjekter. Vi må gire opp og sikre at vi opprettholder vår lederposisjon. Nå har vi et veldig godt utgangspunkt til å klare det, sier Lohne. 

Les også: Sykkelsatsing skaper arbeidsplasser i Trysil 

Her finner du alle sakene våre om Trysil 

Stisykkelprosjektet i Trysil

Bakgrunn:
Destinasjon Trysil og samarbeidende aktører utviklet i 2013 en masterplan for stisykling i Trysil. Prosjektet fikk navnet Trysil Bike Arena. Planen ble utarbeidet i samarbeid med franske Bike Solutions, et av de ledende konsulentselskapene innen stisykling i Europa. Utviklingen av stisykkeltilbudet er fyrtårnet og reiseanledningen Trysil har manglet om sommeren og høsten.

Omfang:
Totalt skisserer masterplanen en utbygging med en kostnadsramme på 25 millioner kroner. Vi har pr. nå investert for 19 millioner kroner i stisykkelprosjektet. Satsningen er beregnet å gi mellom 50-100 000 nye kommersielle gjestedøgn, som gir effekter i form av omsetning på 40-80 millioner kroner og 40-80 nye årsverk. 

(Kilde: Destinasjon Trysil)

Trysil er ennå ikke ferdig med å utvikle sykkeltilbudet, og også i år skal det anlegges flere stier. Foto: Trysil Bike Arena
Trysil er ennå ikke ferdig med å utvikle sykkeltilbudet, og også i år skal det anlegges flere stier. Foto: Trysil Bike Arena
Publisert 29. mai 2019 kl 12.04
Sist oppdatert 29. mai 2019 kl 12.04
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen