Ordfører i Gloppen kommune Leidulf Gloppestad og næringssjefen Knut Roger Nesdal var de to første ut i løypa etter at snora var klippet for stisenteret. Totalt kom det rundt 100 til tirsdagens åpningsfest, og nesten alle lot seg friste til å teste den nye stien. 

Nordfjord stisenter er fase to av kommunens masterplanen for å utvikle Gloppen til en stisykkeldestinasjon. Slik senteret står ved den formelle åpningen, bys det på en to kilometer lang rundløype bestående av en kilometer oppover og en kilometer nedover. Men stibyggerne har gjort mest mulig ut av både terrenget og antall meter sti.