FAKTA

  • Kartlegging blant 157 reiselivsrelaterte bedrifter i Trysil. Resultatet viser ikke totalen da vi ikke har fått svar fra alle og ikke alle bedrifter i Trysil er kartlagt.

  • De 70 stillingene fordeler seg på områder innen restaurant, aktivitetsbedrifter, handel, service og i Destinasjon Trysil SA.

  • Det er ikke snakk om 70 helårs arbeidsplasser, men at minst 70 personer har fått en stilling om sommeren og høsten på grunn av stisykkelsatsningen i Trysil.

  • Trysil har investert 12 millioner kroner i stisykkelprosjektet Trysil Bike Arena. Masterplanen for prosjektet er på totalt 25 millioner kroner. Nå jobbes det videre med å finne finansieringer for dette fram mot 2020.

  • Til nå har Trysil kommune, Hedmark fylkeskommunen og flere aktører i Trysil investert i prosjektet, sammen med Destinasjon Trysil som også driver prosjektet.

Les også: Vår komplette guide til stisykling i Trysil
Satsingen med å utvikle Trysil som sykkeldestinasjon startet for tre år siden, og til nå er det investert 12 millioner kroner av de 25 millionene som masterplanen skisserer. En del av målsettingen med sykkelsatsingen er å skape flere helårs arbeidsplasser.

Nå viser en kartlegging som Destinasjon Trysil har gjennomført blant 157 reiselivsrelaterte bedrifter at over 70 personer har fått jobb i Trysil som følge av sykkelsatsingen. Det er mer enn Destinasjon Trysil hadde forventet halvveis i prosjektet.

– Dette antallet overrasket oss. Effekten av stisykkelsatsningen vår har kommet raskere enn hva vi turte å håpe på, sier Gudrun Sanaker Lohne, som er daglig leder i Destinasjon Trysil.

– Det er en veldig god start på å etablere flere helårs arbeidsplasser og skape en mer bærekraftig reiselivsutvikling i Trysil. Kan flere som jobber her om vinteren også få arbeid om sommeren og høsten, skaper det grunnlaget for at de får helårsjobb, og dermed kan etablere seg i Trysil og stifte familie, sier hun.

Les også: Internasjonal pris til Trysil 

Ringvirkninger
I fjor sommer hadde Trysil en økning på 44 prosent i antall kommersielle gjestedøgn. Flere turister i Trysil om sommeren og høsten gir mange positive ringvirkninger, også utover sykkelbransjen..

– Vi er veldig fornøyd med at sykkelsatsningen gjør at nye virksomheter etableres i Trysil. I tillegg er det andre aktører som har turt å satse og investere i nye opplevelser, sier Sanaker Lohne.

Fagdagen på Utflukt 2017 har verdiskaping som tema og arrangeres 22. juni. 
Les mer: Setter verdiskaping på agendaen  

Saken fortsetter under

Gullia - Hans Martin Nysæter Destinasjon Trysil 1400x933
Sykkelsatsingen i Trysil har ført til 44 prosent flere gjestedøgn i sommerhalvåret. Foto: Hans Martin Nysæter/Destinasjon Trysil

Sykkelsatsingen i Trysil har ført til 44 prosent flere gjestedøgn i sommerhalvåret. Foto: Hans Martin Nysæter/Destinasjon Trysil 

Her finner du alle sakene vi har skrevet om stisykling i Trysil

Ligger i forkant
Trysil har en fordel av å være først i løypa på flere områder, og at mye av infrastrukturen som er bygget for skisesongen nå blir brukt hele året. Men fortsatt gjenstår halve prosjektet, og det er flere usikkerhetsmomenter, inkludert finansiering, inn mot 2020.

– De neste årene blir veldig viktig for den videre utviklingen. Vi har en fordel av å være først ute i Norge med å gjøre en helhetlig stisykkelsatsning. Men vi har fortsatt en vei å gå for å nå målsettingene om 100 000 nye kommersielle gjestedøgn som følge av stisykkelsatsningen og dermed enda flere arbeidsplasser i Trysil kommune, sier Sanaker Lohne.

Les også: Stiløping i Oslo

BESTILL ABONNEMENT: Det beste TERRENGSYKKEL-innholdet hjem i postkassen.