I begynnelsen av november publiserte NINA (Norsk institutt for naturforskning, journ.anm) sin nyeste studie relatert til slitasje på stier, og da spesielt rundt terrengsykling. 

Dette er den andre studien instituttet publiserer om slitasje fra terrengsykling, den første ble publisert i 2016. Den gang ble det konkludert med at det var vanskelig å knytte stislitasje til enkelte brukergrupper.