/ NOTS

– Det største vi har oppnådd

NOTS jubler: Politikerne vil ha folk ut i naturen, og ordlyden i den nye friluftsmeldingen fjerner en hver tvil: sykling på sti i utmark skal være lov.

Sist oppdatert: 11. mars 2016 kl 16.31
Regelen er at det skal være lov å sykle på sti i utmark. Det er klinkende klart i den nye Stortingsmeldingen om friluftsliv, som ble lagt fram i dag. Foto: Caroline Strømhylden/NOTS Lillehammer
Regelen er at det skal være lov å sykle på sti i utmark. Det er klinkende klart i den nye Stortingsmeldingen om friluftsliv, som ble lagt fram i dag. Foto: Caroline Strømhylden/NOTS Lillehammer
Lesetid: 3 minutter

NOTS

  • Etablert 2004 av en gruppe terrengsyklister som så behovet for en nasjonal organisasjon som ivaretar alle terrengsyklisters interesser.

  • NOTS er en uavhengig interesseorganisasjon og et talerør for alle terrengsyklister i Norge.

  • NOTS skal arbeide for terrengsyklistenes rettigheter.

  • NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne.

  • NOTS skal samarbeide med myndigheter, grunneiere og andre organisasjoner for å nå sine mål.

  • Les mer om Norsk Organisasjon for Terrengsykling

– Det er første gang det står i klartekst at sykling er noe som er velkomment i marka, sier Stian Bergeland, som er leder i NOTS. 

Den nye friluftsmeldingen er en stor seier for NOTS, som er spesielt glade for at stortingsmeldingen fastslår at det ikke er grunnlag for dagens generelt restriktive regulering av sykling av hensyn til slitasje på terrenget. Dermed faller ett av de viktigste og mest brukte argumentene for sykkelforbud i verneområder bort. 

Les også: Forvaltningen forbyr sykling der myndighetene vil åpne

I stortingsmelding 18 “Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet” står det nemlig at:  “(Det kan) stilles spørsmål ved om dagens generelle regulering av sykling er nødvendig av hensyn til slitasje. Forskning kan tyde på at terrengsykling ikke uten videre sliter ned stier og vegetasjon i særlig større grad enn fotturister.” 

– Dette er hentet ordrett fra NOTS høringsinnspill, og for meg som leder av NOTS er dette det største vi har oppnådd i år. Her viser vi virkelig at vi taler terrengsyklistenes sak, og dette viser at vi i NOTS klarer å sette sykling på agendaen i en stortingsmelding, sier Stian Bergeland. 

– Det er NOTS som har fått regjeringen til å skjønne at det ikke er noen grunn til å forby sykling på sti på generelt grunnlag og utifra slitasjehensyn, sier Bergeland. 

Les hele stortingsmeldingen her

Saken fortsetter under

Pioneren foto NOTS Oslo og Omegn 1400x924
Stortingsmeldingen er en seier for stisyklistene, og viser at NOTS virkelig jobber for å sikre terrengsyklistenes ferdselsrettigheter. Foto: NOTS Oslo og Omegn

Stortingsmeldingen er en seier for stisyklistene, og viser at NOTS virkelig jobber for å sikre terrengsyklistenes ferdselsrettigheter. Foto: NOTS Oslo og Omegn  

Nytt verktøy for NOTS
Stortingsmeldingen er en gavepakke til NOTS i organisasjonens arbeid for å sikre terrengsyklistenes ferdselsrettigheter. 

– Det som er nytt er at det står fra regjeringshold at man skal være mindre restriktiv med sykling i verneområder. Nå er det regjeringen som sier at det er greit å sykle på stier, og det står i klartekst at det er offisiell politikk at det skal være lov å sykle på sti i utmark, sier Bergeland. 

Han er imidlertid spent på hvordan stortingsmeldingen vil bli fulgt opp når nye verneområder skal behandles. 

– Det at sykling generelt skal tillates i større grad er noe vi har fått høre før, men det har ikke alltid blitt etterfulgt i forvaltningen. Nå får vi se hvordan dette håndteres i praksis, men med denne meldingen får vi et nytt verktøy. Vi kan henvise til en stortingsmelding som sier at sykling skal være lov.

Les også: NOTS skal utrette mye i 2016

Fortsatt mulig å forby sykling
Det vil fortsatt være mulig å forby sykling i enkelte verneområder, men nå vil det bli stilt strengere krav til dokumentasjon om at sykling vil skade naturmangfoldet i det aktuelle området.  

– Vi i NOTS er jo også enige i at det skal kunne legges restriksjoner på sykling der sykling vil skade naturmangfolder, men dette må være basert å faktagrunnlag, og denne stortingsmeldingen sier klart at det skal vises til fakta dersom sykling skal forbys, sier Bergeland.

For tiden pågår også en nasjonal feltstudie for å kartlegge hvordan sykling sliter på stier, og resultatet av denne undersøkelsen kan gi grunnlag for å åpne flere verneområder for stisykling.

Les mer: Skal forske på sykkelslitasje 

sykkel forbudt Bingsfoss - Foto NOTS
sykkel forbudt Bingsfoss - Foto NOTS

Slike skilt skal det bli færre av med den nye stortingsmeldingen. Foto: NOTS

Publisert 11. mars 2016 kl 16.31
Sist oppdatert 11. mars 2016 kl 16.31
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen