Skal forske på sykkelslitasje

NOTS bistår Miljødirektoratet i en stor studie om syklisters slitasje på sti, og oppfordrer terrengsyklister med relevant kompetanse om å melde seg.

Sist oppdatert 7. november 2015 kl 07.00
Miljødepartementet skal forske på slitasje fra syklister i verneområder. Foto: Cognacrittet
Miljødepartementet skal forske på slitasje fra syklister i verneområder. Foto: Cognacrittet

I januar skal Miljødirektoratet sette i gang med en stor feltstudie for å undersøke hvordan sykling sliter på stier, og i den sammenheng leter forskerne etter personer med relevant kompetanse som kan bidra inn i prosjektet. 

Mens NOTS i noen sammenhenger føler at de fortsatt er små og ikke høres i saker og vedtak som angår stisykling og der NOTS medlemmer sitter på unik kompetanse, blir organisasjonen også spurt om råd og innspill i forkant av Miljødirektoratets nye forskningsprosjekt om slitasje på sti.

Les også: NOTS stiller krav til Terrengsykkelrittet 

– Vi i NOTS har vært i møte med direktoratet for å gi råd i forkant av oppdragsbeskrivelsen og vi har også stilt oss til disposisjon skulle vår kompetanse være ønskelig, sier Stian Bergeland, som er styremedlem i NOTS sentralt.

Han er stolt over at NOTS blir kontaktet i forbindelse med forskningsprosjektet. Nå har NOTS lagt ut link til anbudsdokumentene på sine Facebook sider, og oppfordrer medlemmer som har kompetanse i den retningen til å kontakte Miljøverndepartementet. Se anbudskunngjøringen her.  

Forskningsprosjektet er en feltstudie av slitasje på stier, spesielt fra brukergruppene syklister og ridende.

Søker mer kunnskap om sykling i verneområder
I beskrivelsen av forskningsprosjektet forklarer Miljødirektoratet at “om lag 17 prosent av Norges areal er vernet etter naturmangfoldloven, dette er svært viktige områder for biologisk mangfold, men det er også viktige områder for friluftsliv. I forvaltningen av disse verneområdene er det viktig å ha god kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen. Vi ønsker nå mer kunnskap om effekten av ferdsel, avgrenset til hvilken effekt sykling og ridning har på naturen, og vi ønsker å avgrense studiet til hovedsakelig å gjelde slitasje på og ved stier som ikke er påført dekke (naturlig sti).”

Studien har derfor to deloppdrag. Det første skal se på effekten av sykling på stier i verneområder, det andre på effekten av riding. Spesifikt skal deloppdraget om sykling se på to forhold:
1. Hvor stor slitasjeeffekt har sykling på og ved stier, både med tanke på varierende bruksintensitet og ulike naturtyper?
2. Vurdere om det går å sette terskelverdier for forholdet mellom bruk og slitasje på og ved sti. Her er type bruk da avgrenset til sykling.

Les også: Pioneren åpnes endelig 

Kan åpne mer terreng for sykling
– Resultatene fra feltstudiet blir overlevert til oss i rapportform. Vi håper at resultatene vil hjelpe oss å bedre forstå sammenhengen mellom type aktivitet, altså sykling og ridning, og slitasjegrad på naturen. Dette vil forhåpentligvis gi oss bedre beslutningsgrunnlag i for eksempel spørsmål knyttet til om det skal tillates eller forbys sykling på stier i verneområder, sier Therese Ruud, som er kontaktperson for studien hos Miljødepartementet.

Akkurat hvor studien skal utføres, vil delvis avhenge av hvem som skal utføre den.

– Feltlokasjonen skal avtales nærmere med de som får oppdraget. Dette for å finne en hensiktsmessig lokasjon for firmaet som får oppdraget med tanke på praktisk gjennomføring, og finne et sted som har stier/traseer som er av den karakter vi etterlyser i oppdraget, sier Ruud.

Feltstudien har oppstart 18. januar 2016. Den skal etter planen være ferdig 15. oktober 2016. Totalt er det satt av 630.000 kroner til prosjektet. Fristen for å melde sin interesse for å bidra til prosjektet er 10. desember, og studien er presentert som en åpen anbudsrunde/kunngjøring om konkurranse.

 

Publisert 7. november 2015 kl 07.00
Sist oppdatert 7. november 2015 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen