Det var NOTS Follo som tok initiativet til samarbeidet om vedlikehold i Sørmarka i Nordre Follo. 

Lokallaget har observert at pandemien har ført til en markant økning av markabruken, både til fots og på hjul. Kombinert med en ekstremt våt høst og vinter med mye vindfall, er det blitt lagt nye stiløp for å omgå falne trær, unngå myrhull og våte partier som sjelden tørker opp.