Det var Markakomiteen i Skiforeningen som tok kontakt med NOTS for å finne ut mer om hvordan organisasjonen jobber med tilrettelegging for terrengsykling, både praktisk og i forhold til kommunikasjon rundt holdninger og bruk av marka. 

Fra Skiforeningens side var formålet med befaringen i Pioneren i starten av juni todelt: Det ene var å se i praksis hvordan NOTS har tilrettelagt Pioneren for å tåle den trafikken og bruken som stien har, samt å høre hvordan NOTS jobber med holdningsskapende arbeid for å sørge for god stemning i skogen. Det andre var å høre hvordan NOTS stiller seg til elsykling og hvilke erfaringer NOTS har med elsykling på sti når det gjelder slitasje og konflikter.