NOTS tar et klart standpunkt i elsykkel-debatten

– Vi skal være en organisasjon for alle terrengsyklister, uansett framdriftsmåte, sier leder i NOTS, Lars Thomte. Elsykkel har skapt debatt også for organisasjonen for norske terrengsyklister.

Sist oppdatert 11. november 2019 kl 07.00
elsykkel NOTS debatt
ELSYKKEL: Over to tredeler av NOTS-medlemmene mener at NOTS bør være for alle terrengsyklister, uansett framdriftsmåte. Foto: Kristoffer Kippernes

Medlemmene har talt, og talen er klar:

Mer enn to tredjedeler av NOTS medlemmer (68 prosent) mener at NOTS bør være for alle, uavhengig om man sykler med elsykkel eller ikke.

Under 20 prosent mener at NOTS kun skal være for de som ikke sykler med elsykkel. Resten mener at NOTS bør holde seg nøytrale og ikke ha en formell mening om elsykling i terrenget. 

NOTS-leder Lars Thomte er glad for at så mange av medlemmene har svart på spørreundersøkelsen, som ble sendt ut til medlemmene i slutten av oktober. Han er også glad for at det var et tydelig flertall.

– Det er veldig positivt at det er et så klart flertall. Det ville vært mye vanskeligere for oss å komme med et standpunkt for organisasjonen dersom det var 51 prosent på den ene siden og 49 prosent på den andre, uansett om det var for eller mot elsykling, sier Thomte. 

– Det har grovt sett vært to leire i NOTS. Den ene mener at skal NOTS være en friluftsorganisasjon, må vi jobbe for motorfri ferdsel. Den andre siden argumenterer med at framdriften er likegyldig, og at så lenge elsyklene kun har tråkkassistanse er det ikke å regne som motorsykler. Denne undersøkelsen har gitt oss et klart flertall for at NOTS skal være en organisasjon for alle terrengsyklister, uansett framdriftsmåte, sier han. 

Er mytene om elsykler og elsykling sanne? Terrengsykkel undersøkte – se hva vi fant 

Dette er spørsmålet NOTS stilte til sine medlemmer: 
Skal NOTS være en organisasjon for alle terrengsyklister i Norge?

- Ja: NOTS bør være for alle uavhengig om man sykler med el eller ikke (68 prosent)
- Nei: NOTS bør være kun for de som ikke sykler med el (19 prosent)
- NOTS bør ikke ta stilling til saken og forbli nøytral (13 prosent)

Saken fortsetter under 

NOTS tar standpunkt om elsykling
NOTS-lederen er glad for at det er konsensus om elsykling blant medlemmene. Foto: Kristoffer Kippernes

Nei kunne splittet NOTS
Salget av elterrengsykler har økt betydelig de siste årene, bruken av slike sykler er tillatt gjennom lov og forskrifter, og alt tyder på at dette er en varig trend, sier Thomte og nestleder i NOTS Kjell Ivar Moland. 

De tror et nei til elsykler kunne blitt krevende for organisasjonen å håndtere. 

For det første er det mange av medlemmene som sykler i terrenget både med tradisjonelle sykler og elsykler. 

– Et standpunkt mot elsykler ville føre til at man den ene dagen er ute på tur som NOTS-medlem, og den neste uten NOTS i ryggen, begge gangene med et lovlig framkomstmiddel, sier Moland, og fortsetter:

– Dersom NOTS ikke skulle omfatte brukerne av slike sykler, ville vi fort blitt en marginalisert organisasjon. Det er også nærliggende å se for seg at elsyklistene da ville sett et behov for å opprette en egen interesseorganisasjon. Sentralstyret tror ikke terrengsyklistene vil være tjent med to organisasjoner. Det er mye mer som samler enn som skiller, og en samlende organisasjon vil være en sterkere stemme i debatten. 

Saken fortsetter under

Kjell Ivar Moland, nestleder i NOTS
Kjell Ivar Moland, nestleder i NOTS, under Oslo Enduro. Foto: Pål Westgaard

Moland tror også at NOTS har et godt grunnlag for å kunne håndtere eventuelle konflikter som bruk av elsykkel i terrenget kan medføre, og poengterer samtidig at NOTS skal fortsette å engasjere seg i elsykkel-debatten. 

– At vi nå tar et formelt standpunkt om at NOTS skal være en organisasjon for alle terrengsyklister, betyr ikke at NOTS framover ikke skal engasjere seg i spørsmål rundt bruken av elsykkel. Sentralstyret tar på alvor de betenkelighetene og innspillene som har kommet fram i ulike diskusjonsfora i forbindelse med undersøkelsen. Mange har gitt uttrykk for bekymring rundt at enkelte omgår reglene for hva som er lovlig elsykkel, og at de som bruker ulovlige elsykler skader terrengsyklingens renomme, sier han.

Moland understreker at NOTS forventer at medlemmene forholder seg til regelverket som gjelder for elsykler når det gjelder motorkraft og topphastighet for el-assistanse, og at medlemmene respekterer restriksjoner på bruk av elsykler der det er vedtatt. 

 

Saken fortsetter under

Elsykling i terrenget
Enkelte i NOTS har uttrykt bekymring for at enkelte omgår reglene for hva som er lovlig elsykkel, og at de som bruker ulovlige elsykler skader terrengsyklingens renomme. Foto: Terrengsykkel

Ferdselsrettigheter og hensyn er viktigere enn framdriftsmåte
Selv om NOTS nå har tatt et standpunkt om elsykling, er Thomte klar på at det viktigste for NOTS er å jobbe for å fremme terrengsyklistenes rettigheter, og å etablere gode holdninger og hensynsfull ferdsel, blant annet gjennom stivettreglene. 

– Fra sentralstyrets side har det hele tida vært viktig å understreke at alle terrengsyklister, uansett framdriftsmåte, har plikt til å rette seg etter de reglene som gjelder i de ulike utmarksområdene, men at NOTS også skal jobbe for å påvirke reglene blant annet ved å komme med høringsinnspill og delta i debatter. I tillegg har vi hatt fokus på å framheve stivettreglene som en viktig og god rettesnor for alle som ferdes på sykkel i terrenget, sier Thomte. 

Lars Thomte NOTS tar standpunkt om elsykler
Lars Thomte, leder i NOTS. Foto: Kristoffer Kippernes
Publisert 11. november 2019 kl 07.00
Sist oppdatert 11. november 2019 kl 07.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen