Spørsmål som de over var noen av innspillene som kom opp under debatten om å endre NOTS formålsparagraf på NOTS årsmøte i Oslo torsdag kveld. 

Forslag til ny formålsparagraf var: «NOTS skal arbeide for å fremme interessen for terrengsykling i Norge, og skal bidra aktivt til at terrengsykling som aktivitet når et bredere publikum.»