Blant punktene på årets saksliste er det kommet inn et forslag om å legge til i vedtektene at NOTS har som formål å rekruttere til terrengsykling som sport. 

– Å jobbe for å rekruttere til terrengsykling som sport er et formål som foreløpig ikke er nedfelt i våre vedtekter, men som egentlig er en forutsetning for at vi skal holde på, sier Lars Thomte, som er leder i NOTS.