Elsykling på sti: Hva slags friluftsliv vil vi ha?

Elsykkel-debatten under Utflukt fredag kveld satte søkelys på flere potensielle problemstillinger rundt elsykling på sti og skapte engasjement både i panelet og publikum.

Sist oppdatert 22. juni 2019 kl 16.19
Debatten om elsykling på sti skapte engasjement. Erlend Sande (til venstre) var ordstyrer for panelet, som besto av tidligere NOTS-leder Stian Bergeland, Simen Filseth i NOTS Drammen og Omegn, Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening, tidligere elitesyklist Ole Christian Fagerli og Olve Nordehaug i Trysil Bike Arena. Foto: Kristoffer Kippernes
Debatten om elsykling på sti skapte engasjement. Erlend Sande (til venstre) var ordstyrer for panelet, som besto av tidligere NOTS-leder Stian Bergeland, Simen Filseth i NOTS Drammen og Omegn, Morten Karlsen i Syklistenes Landsforening, tidligere elitesyklist Ole Christian Fagerli og Olve Nordehaug i Trysil Bike Arena. Foto: Kristoffer Kippernes

Vil elsyklenes inntog på sti skape større konflikter eller gjøre stisykling tilgjengelig for flere? 

Paneldebatten med tema "Fremtidens stisykkel eller en trussel mot stisykling? " og spørsmålene fra salen etterpå viser at det er fortsatt flere ubesvarte problemstillinger flere av sidene ved elsykling på sti, fra bærekraft og slitasje til brukerkonflikter og ferdselsrettigheter, og at det heller ikke er noen konsensus i stisykkelmiljøet. 

I panelet satt tidligere NOTS-leder Stian Bergeland, Simen Filseth i NOTS Drammen og Omegn, Morten fra Syklistenes Landsforening, tidligere terrengsykkelproff Ole Christian Fagerli og Olve Norderhaug, som er prosjektleder for Trysil Bike Arena. 

Debatten ble ledet av Erlend Sande, som er ansvarlig redaktør i Fri Flyt AS og har brukt mye tid på Terrengsykkels dekning av stisykling og bærekraft. Fra publikum kom det også flere spørsmål til panelet rundt temaet. 

Ingrid Johnsbråten Börjars og Simon Börjars er ikke sikre på hva de mener om elsykling på sti. Ekteparet ser både fordeler og ulemper ved å sidestille elsykler med vanlige sykler på sti, men mener debatter som denne er nyttige og bidrar til å belyse temaer og problemstillinger rundt det å slippe til elsykler på stier. 

– Vi var nysgjerrige på argumentene som ville komme fram under debatten, og det var interessant å høre ulike meninger, selv om vi fortsatt er usikre. Det viktigste er at vi er nødt til å sette naturen først. Det er kanskje ikke så store utfordringer med slitasje eller brukerkonflikter med den typen elsykler vi har nå, men vi kan ikke forvente at den situasjonen vi har nå skal være slik i framtida, sier de. 

Kan ødelegge for terrengsykling på sikt
Stian Bergeland, tidligere leder i NOTS, frykter at sidestillingen av elsykler med vanlige sykler på stier i utmark kan være uheldig for terrengsyklistene på sikt, at det kan bidra til flere brukerkonflikter og økt uvilje mot terrengsykling generelt, og skape større utfordringer når det gjelder ferdselsrettigheter. 

– Friluftslivsparadokset er reelt: Det blir flere og flere brukergrupper som skal dele den samme naturen, og der det er folk kan det oppstå konflikter mellom ulike interesser. Vi ville hatt større problemer med å nå fram til den friluftsmeldinga vi har nå der sykling på stier i utmark som grunnregel skal være tillatt dersom vi hadde argumentert for at dette skulle gjelde for sykler både med og uten motor. Friluftslivsloven åpner ikke for motorisert ferdsel, og når elsykkel og vanlige sykler er likestilt tror jeg det blir vanskeligere å få åpnet nasjonalparker og verneområder for stisykling, sier Bergeland. 

Han poengterer også at dette er et verdispørsmål, og at det aspektet er vel så viktig som jussen rundt hva som skal være tillat. 

– Hva slags friluftsliv ønsker vi? Er det virkelig motorisert friluftsliv vi bør fremme, spør Bergeland. 

Les også: Hva skal NOTS mene om elsykling på sti?

De andre paneldebattantene var uenige med den tidligere NOTS-lederen, hver med sine tilnærminger til teamet. 

Norderhaug er ikke enig i at det elsykling nødvendigvis er en mindre ønskelig form for friluftsliv. Hans filosofi er det gode opplevelser og sykkelglede som er det avgjørende i den sammenheng, uavhengig av hvilken type sykkel som benyttes. 

– Hvem skal bestemme hva som er riktig måte å drive friluftsliv? Det viktigste er å få flere ut i naturen, og problemer med brukerkonflikter dreier seg mye mer dreier seg om stietikette, enten du sykler vanlig sykkel, elsykkel, går, rir eller gjør noe annet. Vi må ta hensyn, og det handler ikke om hva slags type sykkel du har, sier Norderhaug. 

Der har Norderhaug gehør hos Filseth. 

– Det enkle friluftsliv har alltid vært brukt for å stoppe nye former for friluftsliv. Terrengsykling med eller ute motor har aldri passet inn der, så det blir meningsløst å skille mellom elsykkel og vanlig sykkel. De fleste andre brukere i marka skiller ikke mellom elsyklister eller vanlige syklister, sier han.  

Overdreven frykt
Fagerli og Karlsen trekker begge fram at elsykler åpner terrengsykling for flere brukergrupper, enten barrieren er dårlig form eller funksjonshemminger. Videre understreker også de at frykten for brukerkonflikter med elsyklister som kommer i voldsom fart er overdreven. 

– Jeg bruker elsykkelen vanvittig mye både til trening og tur, og jeg er ikke så redd for dette. Du klarer ikke sykle 40km/t på en sti. Med elsykkel kan jeg sykle med lavere puls på samme fart som jeg ville måtte jobbe mye hardere for å oppnå på en vanlig sykkel og dermed øve på tekniske elementer i høyere fart. Det er mye skumlere å møte meg på en hardtail når jeg prøver å ta en ny KOM, sier Fagerli.

Se vår test av elsykler for sti 

Hvor er vi om fem år?
På spørsmål om hvor stisykling vil være om fem til ti år, tror alle i panelet at det vil bli stadig flere elsyklister på stiene. 

– Utviklingen har vært enorm de siste par åra, og elsyklene blir stadig lettere og bedre. Jeg tror det kommer til å eksplodere når folk oppdager hvor moro det er å sykle på slike. Så om fem år tror jeg at nesten alle vanlige mosjonister vil sykle på elsykler og jeg tror at alle high-end stisykler vil være elsykler, sier Fagerli. 

Både Karlsen og Filseth tror folk flest fortsatt ikke ville skille mellom elsyklister og andre terrengsyklister i marka, men at elsyklene vil øke rekrutteringen og at det fundamentalt er bra så lenge alle viser hensyn. 

– Flere vil kunne fortsette med sykling lenger, og mange vil nok begynne med elsykkel direkte, men det er uvesentlig å skille mellom elsykler og vanlige sykler. Det er totalbelastningen som er avgjørende. Det vil slå likt ut for både el og vanlig sykkel, sier Filseth. 

Uansett for eller imot, er det enighet om at holdningsskapende arbeid rundt stivett og hensyn til andre brukere er vel så viktig som debatten rundt elsykkel eller ikke. 

Interessert i elsykling og elsykler? Her har vi samlet alt om temaet  

Publisert 22. juni 2019 kl 16.19
Sist oppdatert 22. juni 2019 kl 16.19
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen