/ NOTS

Hva skal NOTS mene om elsykling på sti?

I morgen kan NOTS ta et formelt standpunkt til elsykling på stier.

Sist oppdatert: 12. februar 2019 kl 08.40
Hva skal NOTS sentralt formelt mene om elsykling på stier? Det kan drøye til 2020 før organisasjonen bestemmer seg. Foto: Erlend Sande
Hva skal NOTS sentralt formelt mene om elsykling på stier? Det kan drøye til 2020 før organisasjonen bestemmer seg. Foto: Erlend Sande
Lesetid: 3 minutter

Årsmøtet i NOTS avholdes i morgen, og organisasjonens offisielle holdning til elsykling på stier er ett av punktene på sakslista. 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker som regnskap, årsberetning og valg, er det kommet forslag til at NOTS formelt tar standpunkt mot elsykling på stier. Det vil innebære en endring i teksten i vedtektene til NOTS. 

I dag står det i NOTS vedtekter at: 
"NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne."

I forslag til ny tekst er det presisert at terrengsykling på sti foregår uten hjelpemotor: 
"NOTS skal arbeide for at terrengsykling utøves på en måte som tar de nødvendige hensyn både til naturen og alle brukere av denne, og for at terrengsykling på sti foregår uten hjelp av motorisert assistanse."

I forklaringen til forslaget, som ligger i saksdokumentene til årsmøtet, trekker NOTS fram at endringen i teksten vil definere NOTS tydeligere som en organisasjon for friluftsliv og for at friluftslivet ikke skal være motorisert. Vedtektsendringen vil være spesielt nyttig for Oslo og omegn, der det fortsatt ikke er lov å bruke elsykkel i utmark. 

I begrunnelsen for forslaget til ny tekst står det videre:
"En endring i vedtektene vil være nyttig for lokallaget i Oslo og omegn, som vil få støtte fra nasjonalt nivå til å ta samme linje som partnerorganisasjonene i Oslo og omland friluftsråd, og som dermed sammen kan arbeide for at Markaloven ikke endres. Forslagsstiller mener åpning for elsykling i Oslomarka potensielt vil ha store negative konsekvenser i form av brukerkonflikter og negative omtaler. Dette føre var-prinsippet i seg selv er derfor et argument for vedtektsendringen, men likevel underordnet det at endringen vil gjøre at NOTS i større grad enn nå profilerer seg som en friluftslivsorganisasjon." 

Les også: NOTS i tvil om elsykler på sti 

Vil vente til 2020
Sittende styre i NOTS vil utsette å vedta en vedtektsendring til årsmøtet neste år. Det begrunnes med at utfordringer og problemstillinger rundt elsykling varierer fra sted til sted. 

Derfor mener sentralstyret at lokallagene bør stå fritt til hvordan de stiller seg i saken, og at NOTS sentralt stiller seg bak det enkelte lokallaget og deres vurderinger.

Les også:
Stivettreglene gjelder også for elsykler 
Elsykkelens skjulte egenskaper 

Saken fortsetter under

Er det problematisk at disse slippes løs på stiene? Foto: Ingeborg Scheve
Er det problematisk at disse slippes løs på stiene? Foto: Ingeborg Scheve

Stadig mer aktuelt
Selv om Stortinget vedtok at elsykling skal sidestilles med vanlig sykling i utmark, har debatten blusset opp igjen i flere omganger. I regjeringens handlingsplan for friluftsliv, som kom i juli 2018, er det fastslått at forskriftene for alle nasjonalparker og verneområder skal revideres innen 2020.

Videre har regjeringen også foreslått at elsykling skal være tillatt i Oslomarka på lik linje med andre marker. Slik det er nå, er elsykling i Oslomarka forbudt og hjemlet i Markaloven, som setter egne og strengere regler for motorferdsel i utmark. Regjeringens forslag har vært ute på høring og denne uka leverer Stortingets energi- og miljøkomité sin innstilling i saken til behandling i Stortinget. 

Les også: Nå starter kampen om elsykling i Oslomarka 

Detaljene
Årsmøtet i NOTS avholdes klokka 17 på Tjuvholmen Allé 13 i morgen, 13. februar. Møtet er åpent for alle medlemmer. De som ikke har anledning til å være fysisk tilstede kan følge og delta på møtet på nett. 

Interessert i bærekraft? Saker om friluftspolitikk, ferdselsrettigheter og restriksjoner i nasjonalparker, utmark og bymark, stivett, stivettregler, stibygging, tilrettelegging av sti og reiseliv/destinasjoner, NOTS (norsk organisasjon for terrengsykling) og deres arbeid med høringsuttalelser og rettigheter for syklister omtales her. 

SAKSLISTE ÅRSMØTE NOTS 2019

 • Valg av ordstyrer og referent

 • Godkjenning av møteinnkallingen

 • Årsberetning

 • Regnskap og revisjonsberetning

 • Behandling av innmeldte saker

 • Endringsforslag til vedtekter
  - Styrets innstilling

 • Arbeidsplan og budsjett 2019

 • Valg
  - Valg av styre
  - Valg av revisor
  - Valg av valgkomité

 • Alt om årsmøtet 

Publisert 12. februar 2019 kl 08.40
Sist oppdatert 12. februar 2019 kl 08.40
annonse
Relaterte artikler
annonse

Terrengsykkel.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Kristoffer Kippernes

Kommersiell leder: Alexander Hagen